söndag 26 oktober 2014

S*Kyanos Dreamsister kull fem veckor

S*Kyanos Dreamsister litter five weeks

Den här veckan har vi bestämt oss för ryssflickornas individuella stamtavlenamn. Det är namn på D eftersom det är vår fjärde kull, D-kullen. Det första namnet vi kom på var Diamond. Vi fick inspiration till namnet från den legendariska skandinaviska russian blue-uppfödningen af Mölleby som födde upp en unge som hette Blue Diamond. Hon föddes i november 1960. Vårt stamnamn Kyanos betyder "blå".

This week we have given the Russian Blue-girls the individual names for the pedigree. It is names starting with the letter D since it is our forth litter, the D-litter. The first name that came to our mind was Diamond - we got the inspiration from the famous Scandinavian Russian Blue breeder af Mölleby who named a kitten Blue Diamond. She was born in November 1960. Our pedigreename Kyanos means "blue".

Let us introduce...
Den här veckan har ungarna haft skoj med fotboll

This week the kittens have had fun with football.

Dinah

Disa
Diamond
Kattungarna har gjort klätterställningen till sitt andra hem.
The kittens have made the cat-climbing tree to their second home.
Med mamma Bibi högst upp i borgen.
Mother Bibi is at the top of the tower.

När man har ätit kan man hjälpa varandra med putsningen.
After feeding the kittens help eachother with the cleaning.