fredag 26 september 2014

Systrarna är nio dagar gamla

The sisters are nine days old

Kattungarna öppnade ögonen för några dagar sedan. Idag tog vi  några foton på dem. Kattungars ögon är känsliga så vi fotade förstås utan blixt.

The kittens opened their eyes some days ago. Today we took some photos of them. Kittens eyes are very sensitive so of course we took photos without flash.

Den förstfödda honan
The firstborn femal
En av de andra systrarna
One of the other sisters
Bibi med kattunge
Bibi with kitten

söndag 21 september 2014

Bibi födde tre kattungar den 17 september!

Mellan kl 16-18 i onsdags föddes tre Bibi-Isidor-ungar på 101,
100 och 95 gram. Så vitt vi kan se är det tre honor.
En av ungarna spann nästan omedelbart när den började dia
(ett sånt litet gulligt spinnljud).
Nu spinner alla tre ikapp med Bibi.
Bibi har gott om mjölk och de går upp fint i vikt.

Bibi gave birth to three kittens 17 September!

In the afternoon between 4 and 6 pm, three Bibi-Isidor-kittens were born.
Their weights were 101, 100 and 95 g. As we can see so far it is three females.
One of the kittens started to purr almost immediately when it started to suckle (a most wonderful little 'purrsound').
Now all three purr together with Bibi.
Bibi has plenty of milk and the kittens grow for each day.