tisdag 9 december 2014

Kattungarna 7-9 veckor

S*Kyanos Dreamsisters 7-9 weeks old

Dinah & Diamond

Diamanten
Dinah


Diamanten
Disa
Disa
Dinah

onsdag 5 november 2014

Kattungarna är 7 veckor idag
Nu har även Inez (S*Mistlurens Inez) förstått hur gulliga de är!

Kittens are 7 weeks today 5 November 2014
Now also Inez has understood how tender they are!

Nu har Inez börjat ty sig till kattungarna ordentligt. Mamma Bibi accepterar det helt och låter även Inez vara med när hon diar sina små.
Inez has started to be loving with the kittens. Mama Bibi accepts this totally and even lets Inez be near when she feeds her babies.

Dinah

Diamond


DisaInez och kattungarna,
Inez with the kittens.
Disa och Diamanten
Disa


söndag 26 oktober 2014

S*Kyanos Dreamsister kull fem veckor

S*Kyanos Dreamsister litter five weeks

Den här veckan har vi bestämt oss för ryssflickornas individuella stamtavlenamn. Det är namn på D eftersom det är vår fjärde kull, D-kullen. Det första namnet vi kom på var Diamond. Vi fick inspiration till namnet från den legendariska skandinaviska russian blue-uppfödningen af Mölleby som födde upp en unge som hette Blue Diamond. Hon föddes i november 1960. Vårt stamnamn Kyanos betyder "blå".

This week we have given the Russian Blue-girls the individual names for the pedigree. It is names starting with the letter D since it is our forth litter, the D-litter. The first name that came to our mind was Diamond - we got the inspiration from the famous Scandinavian Russian Blue breeder af Mölleby who named a kitten Blue Diamond. She was born in November 1960. Our pedigreename Kyanos means "blue".

Let us introduce...
Den här veckan har ungarna haft skoj med fotboll

This week the kittens have had fun with football.

Dinah

Disa
Diamond
Kattungarna har gjort klätterställningen till sitt andra hem.
The kittens have made the cat-climbing tree to their second home.
Med mamma Bibi högst upp i borgen.
Mother Bibi is at the top of the tower.

När man har ätit kan man hjälpa varandra med putsningen.
After feeding the kittens help eachother with the cleaning.


söndag 19 oktober 2014

Kattungarna är fyra veckor

Dreamsisters are four weeks

Den här veckan (13-19 oktober) har kattungarna börjat använda kattsandlådan och börjat äta fast föda vid sidan av mjölken de får av Bibi. Vi ger dem ekologisk nötfärs utblandat i lite mjölkersättning för kattungar. Väldigt lite åt gången så att det blir lagom för deras små magar. Alla gillade maten och började äta på en gång. Det brukar annars vara så att någon väntar någon dag extra med att prova den fasta födan. Vi gav dem också lite kokt fisk- och grönsakspuré att pröva idag. Den här veckan har de också lärt sig att springa fort. De är mycket sociala och kommer emot oss så fort de ser oss. Kryper gärna upp i våra knän och vill bli klappade. När de inte gör det leker de, sover eller äter. Och växer och utvecklas varje dag. Vi har kärat ner oss i dem totalt!

This week (13-19th Oct) the kittens have started to use the catsandtoilet and started to feed on minced meat. We give them very small portions of organic minced meat mixed with catmilk (produced especially for small kittens). All of them liked the food and started to feed immediately. We also gave them fish and vegopure today. This week they have also learnt to run fast. They are very social and run towards us as soon as they see us. They like to jump up in our knees and gets hugs. When not doing so they play, sleep or feed. And grow and develop every day that pass. We have totally fallen in love with them!


Now it is sunday evening and kittnens say sweet dreams to everyone.


söndag 12 oktober 2014

S*Kyanos Dreamsisters 8-12 oktober 2014

S*Kyanos Dreamsisters 8-12th October 2014

I onsdags blev kattungarna tre veckor. De söker sig nu nyfiket
ut i "katthagen" utanför kattboet.
Wednesday this week the girls became 3 weeks. They have 
started to investigate the environment outside the "catnest".