måndag 14 juni 2010

Ungarnas tredje veckaUngarna har utvecklats mycket på sin tredje vecka. De busar mer med varandra och har blivit nyfikna på området närmast utanför bolådan. Där gör de små utflykter innanför den kuddridå vi har arrangerat. De blir modigare för varje dag och stegen blir allt stadigare. Vid dessa små utflykter har de också börjat visat intresse för oss. Vi får pussa på deras underbara magar och hjässor och de nosar tillbaka eller ”klappar” oss med en tass. Deras ögon har också blivit väldigt blå under den här veckan. Så är det med russian blue: först är deras ögon blå och sedan blir de gröna. Ögonfärgen utvecklas hela livet.

The kittens have developed much on their third week. They play with each other and are curious about the area nearby the laundry basket that is their home. Sometimes they come out for minor excursions inside the wall of pillows that we have arranged for them. They are getting braver for each day and their steps become more confident. They also show interest for us when they are out for these small excursions. They allow us to kiss their lovely bellies and crowns and they smell on us in return or give us a touch with a paw. Their eyes have developed into a deep blue colour this week. This is what happens to russian blues: at first their eyes are blue and then they become green. The colour of the eyes develop during the whole life.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta är honan.
This is the female.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här tittar någon av ungarna ut och det är troligen en av hanarna, kanske den förstfödda av dem.
Someone of the kittens, probably one of the males, perhaps the firstborn of them.
 
 
 
Detta är den förstfödda hanen.
This is the firstborn male.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta tror vi är den andra hanen, men det är inte lätt för de ser ibland väldigt lika ut.
This is probably the second male.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Två av ungarna, vågar inte säga vilka. Dessa är också lika på bilden.
Two of the kittens.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilma övervakar det hela.
Wilma observes everything that happens.